دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

متاژنومیکس برای اصلاحات زیستی: برنامه های کاربردی، ابزارهای پیشرفته و چشم انداز آینده Metagenomics to Bioremediation: Applications, Cutting Edge Tools, and Future Outlook

متاژنومیکس برای اصلاحات زیستی: برنامه های کاربردی، ابزارهای پیشرفته و چشم انداز آینده Metagenomics to Bioremediation: Applications, Cutting Edge Tools, and Future Outlook

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Contributors.........xxv
About the editors............ xxxiii
Acknowledgments .......... xxxvii
SECTION 1: Introduction to bioremediation and metagenomics
Chapter 1: Bioremediation: A green technology for environmental cleanup .. 3
Chapter 2: Recent trends in bioremediation of heavy metals ....... 23
Chapter 3: Recent advances in bioremediation by metagenomics-based approach for pharmaceutical derived pollutants ............ 55
Chapter 4: Metagenomics in bioremediation: Recent advances, challenges, and perspectives ................ 81
Chapter 5: Metagenomic approaches for understanding microbial communities in contaminated environments: Bioinformatic tools, case studies and future outlook ...... 103
Chapter 6: Microbial enzymes and their budding roles in bioremediation: Foreseen tool for combating environmental pollution.... 157
Chapter 7: Interface of ‘meta-omics’ in gut biome remediation to unravel the complications of environmental pollutants ..... 183

SECTION 2: Bioremediation and metagenomics in environmental remediation

Chapter 8: Bioremediation: A favorable perspective to eliminate heavy metals from polluted soil....... 209
Chapter 9: Metagenomics in bioremediation of metals for environmental cleanup.............. 231
Chapter 10: Microbial community and their role in bioremediation of polluted e-waste sites................. 261
Chapter 11: Metagenomic analysis of wastewater for water quality assessment ......... 285
Chapter 12: The proteome mapping—Metabolic modeling, and functional elucidation of the microbiome in the remediation of dyes and treating industrial effluents............. 311
Chapter 13: Wastewater treatment processes and microbial community.. 329
Chapter 14: Water quality and wastewater treatment for human health and environmental safety ............... 357
Chapter 15: Bioremediation of petrochemical sludge from soils .............. 379
Chapter 16: Bioremediation of nuclear waste effluent using different communities of microbes ................ 403
Chapter 17: Metagenomics of contaminated wetland sediment in a tropical region........... 445
Chapter 18: Hydrocarbons and environmental pollution: Metagenomics application as a key tool for bioremediation ............... 455
Chapter 19: A complete review on anaerobes and nanoparticles in wastewater treatment................ 477

SECTION 3: Plant microbes association in environmetal remediation

Chapter 20: Metagenomic approach role of psychrotrophic and psychrophilic microbes in bioremediation............. 513
Chapter 21: Nano- and phytoremediation technique for textile wastewater treatment and successive production of fertilizers........ 537
Chapter 22: Plant-microbes association: Psychrophilic and psychrotrophic microorganisms associated with plants and their potential environmental services.............. 561
Chapter 23: Metalorganic frameworks-based emerging platforms for recognition and monitoring of environmentally hazardous organic contaminants..... 577
Chapter 24: Bioaugmentation of metal phytoremediation through plant-microbe interaction ............... 595
SECTION 4: Emerging green technologies in bioremediation and metagenomics
Chapter 25: Lignin-based hybrid materials in wastewater cleanup .......... 619
Chapter 26: Immobilized enzyme reactors for bioremediation.... 641
Chapter 27: Biochar processing for green and sustainable remediation: Wastewater treatment, bioenergy, and future perspective......... 659
Chapter 28: High-throughput sequencing technologies in metagenomics... 685
Chapter 29: Genetically engineered microbes for bioremediation and phytoremediation of contaminated environment .... 709
Chapter 30: Proteomics monitoring of microbes in contaminated environments ................... 723
Chapter 31: Development of biosensors for application in industrial biotechnology.............. 737
Chapter 32: Microbial enzymes: Versatile tools for pollution abatement.. 755
Index ................. 777

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

مشارکت کنندگان.........xxv
درباره ویراستاران........... xxxiii
قدردانی .......... xxxvii
بخش 1: مقدمه ای بر زیست پالایی و متاژنومیکس
فصل 1: پاکسازی زیستی: یک فناوری سبز برای پاکسازی محیط زیست .. 3
فصل دوم: روندهای اخیر در زیست پالایی فلزات سنگین ....... 23
فصل 3: پیشرفت‌های اخیر در پاکسازی زیستی با رویکرد مبتنی بر متاژنومیکس برای آلاینده‌های مشتق شده دارویی ............ 55
فصل 4: متاژنومیکس در زیست پالایی: پیشرفت ها، چالش ها و دیدگاه های اخیر ................ 81
فصل 5: رویکردهای متاژنومی برای درک جوامع میکروبی در محیط های آلوده: ابزارهای بیوانفورماتیک، مطالعات موردی و چشم انداز آینده ...... 103
فصل 6: آنزیم های میکروبی و نقش جوانه زنی آنها در پاکسازی زیستی: ابزار پیش بینی شده برای مبارزه با آلودگی محیط زیست .... 157
فصل 7: رابط "متا اومیکس" در اصلاح بیوم روده برای کشف عوارض آلاینده های محیطی ..... 183

بخش 2: زیست پالایی و متاژنومیکس در اصلاح محیط

فصل هشتم: زیست پالایی: دیدگاهی مطلوب برای حذف فلزات سنگین از خاک آلوده....... 209
فصل 9: متاژنومیکس در زیست پالایی فلزات برای پاکسازی محیطی.............. 231
فصل 10: جامعه میکروبی و نقش آنها در پاکسازی زیستی سایت‌های زباله الکترونیکی آلوده................. 261
فصل 11: تجزیه و تحلیل متاژنومی پساب برای ارزیابی کیفیت آب ......... 285
فصل 12: نقشه برداری پروتئوم-مدل سازی متابولیک و تبیین عملکردی میکروبیوم در اصلاح رنگ ها و تصفیه پساب های صنعتی............. 311
فصل 13: فرآیندهای تصفیه فاضلاب و جامعه میکروبی.. 329
فصل چهاردهم: کیفیت آب و تصفیه فاضلاب برای سلامت انسان و ایمنی محیط زیست ............... 357
فصل 15: بیولوژیکی لجن پتروشیمی از خاک .............. 379
فصل 16: تصفیه زیستی پساب زباله های هسته ای با استفاده از جوامع مختلف میکروب ................ 403
فصل هفدهم: متاژنومیکس رسوبات تالاب آلوده در یک منطقه گرمسیری........... 445
فصل 18: هیدروکربن ها و آلودگی محیط زیست: کاربرد متاژنومیکس به عنوان ابزاری کلیدی برای زیست پالایی ............... 455
فصل 19: مروری کامل بر بی هوازی ها و نانوذرات در تصفیه فاضلاب................ 477

بخش 3: ارتباط میکروب های گیاهی در اصلاح محیط زیست

فصل 20: نقش رهیافت متاژنومی میکروب های روانگردان و سایکروفیل در پاکسازی زیستی............. 513
فصل بیست و یکم: تکنیک نانو و گیاه پالایی برای تصفیه پساب نساجی و تولید پی در پی کود........ 537
فصل 22: انجمن میکروب‌های گیاهی: میکروارگانیسم‌های روان‌دوست و روان‌گردان مرتبط با گیاهان و خدمات بالقوه زیست‌محیطی آن‌ها.............. 561
فصل 23: سکوهای نوظهور مبتنی بر چارچوب های فلزی-آلی برای شناسایی و پایش آلاینده های آلی خطرناک برای محیط زیست..... 577
فصل 24: افزایش زیستی گیاه پالایی فلزات از طریق برهمکنش گیاه و میکروب ............... 595

بخش 4: فناوری های سبز در حال ظهور در زیست پالایی و متاژنومیک

فصل 25: مواد هیبریدی مبتنی بر لیگنین در پاکسازی فاضلاب .......... 619
فصل 26: راکتورهای آنزیمی بی حرکت برای پاکسازی زیستی .... 641
فصل 27: پردازش بیوچار برای اصلاح سبز و پایدار: تصفیه فاضلاب، انرژی زیستی و چشم انداز آینده......... 659
فصل 28: فناوری های توالی یابی با توان بالا در متاژنومیکس ... 685
فصل 29: میکروب های دستکاری شده ژنتیکی برای پاکسازی زیستی و گیاه پالایی محیط آلوده .... 709
فصل 30: پایش پروتئومیکس میکروب ها در محیط های آلوده ................... 723
فصل 31: توسعه حسگرهای زیستی برای کاربرد در بیوتکنولوژی صنعتی.............. 737
فصل 32: آنزیم های میکروبی: ابزار همه کاره برای کاهش آلودگی.. 755
فهرست ................. 777مشخصات فایل

عنوان (Title): Metagenomics to Bioremediation: Applications, Cutting Edge Tools, and Future Outlook
نام فایل (File name): 1092-www.GeneProtocols.ir-Metagenomics to Bioremediation_ Applications, Cutting Edge Tools, and.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):
متاژنومیکس برای اصلاحات زیستی: برنامه های کاربردی، ابزارهای پیشرفته و چشم انداز آینده
ایجاد کننده: Vineet Kumar, Muhammad Bilal, Sushil Kumar Shahi, Vinod Kumar Garg
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9780323961134
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 23.7 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 834

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">