دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

کریسپر و سیستم های تداخل RNA- رویکردهای نانوبیوتکنولوژی در اصلاح و حفظ گیاهان CRISPR and RNAi Systems_ Nanobiotechnology Approaches to Plant Breeding and Protection

کریسپر و سیستم های تداخل RNA- رویکردهای نانوبیوتکنولوژی در اصلاح و حفظ گیاهان CRISPR and RNAi Systems_ Nanobiotechnology Approaches to Plant Breeding and Protection

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

CHAPTER 1 Can CRISPRized crops save the global food supply? ............1
CHAPTER 2 Targeted genome engineering for insects control ........ 15
CHAPTER 3 CRISPR/Cas9 regulations in plant science................ 33
CHAPTER 4 Are CRISPR/Cas9 and RNA interference-based new technologies to relocate crop pesticides? ........ 47
CHAPTER 5 CRISPR-Cas epigenome editing: improving crop resistance to pathogens ........... 65
CHAPTER 6 CRISPR/Cas system for the development of disease resistance in horticulture crops................. 107
CHAPTER 7 CRISPR and RNAi technology for crop improvements in the developing countries ............. 129
CHAPTER 8 RNA interference and CRISPR/Cas9 applications for virus resistance......... 163
CHAPTER 9 Current trends and recent progress of genetic engineering in genus Phytophthora using CRISPR systems ...... 183
CHAPTER 10 CRISPR/Cas9 and Cas13a systems: a promising tool for plant breeding and plant defence............... 211
CHAPTER 11 CRISPR/Cas techniques: a new method for RNA interference in cereals...... 233
CHAPTER 12 Genetic transformation methods and advancement of CRISPR/Cas9 technology in wheat ........ 253
CHAPTER 13 Application of CRISPR/Cas system for genome editing in cotton........ 277
CHAPTER 14 Resistant starch: biosynthesis, regulatory pathways, and engineering via
CRISPR system
............... 303
CHAPTER 15 Role of CRISPR/Cas system in altering phenolic and carotenoid biosynthesis in plants defense activation......... 319
CHAPTER 16 Fungal genome editing using CRISPR-Cas nucleases: a new tool for the management of plant diseases.......... 333
CHAPTER 17 CRISPRCas systems as antimicrobial agents for agri-food pathogens ........ 361
CHAPTER 18 CRISPR interference system: a potential strategy to inhibit pathogenic biofilm in the
agri-food sector
........ 387
CHAPTER 19 Patenting dynamics in CRISPR gene editing technologies............ 405
CHAPTER 20 Tricks and trends in CRISPR/Cas9-based genome editing and use of bioinformatics tools for improving on-target efficiency................................. 441
CHAPTER 21 RNA interference and CRISPR/Cas9 techniques for controlling mycotoxins......... 463
CHAPTER 22 Role of small RNA and RNAi technology toward improvement of abiotic stress tolerance in plants....... 491
CHAPTER 23 RNAi-based system a new tool for insects’ control ....... 509
CHAPTER 24 RNAi strategy for management of phytopathogenic fungi..... 535
CHAPTER 25 CRISPR applications in plant bacteriology: today and future perspectives..... 551
CHAPTER 26 RNAi-based gene silencing in plant-parasitic nematodes: a road toward crop improvements ....... 579
CHAPTER 27 RNA interference-mediated viral disease resistance in crop plants...... 597
CHAPTER 28 Phytoalexin biosynthesis through RNA interference for disease resistance in plants............................... 619
CHAPTER 29 Polymer and lipid-based nanoparticles to deliver RNAi and CRISPR systems...... 635
CHAPTER 30 Inorganic smart nanoparticles: a new tool to deliver CRISPR systems into plant cells.................. 661
CHAPTER 31 Regulatory aspects, risk assessment, and toxicity associated with RNAi and CRISPR methods ............ 687
CHAPTER 32 Gene editing in filamentous fungi and oomycetes using CRISPR-Cas technology.................................. 723
CHAPTER 33 CRISPR–Cas technology towards improvement of abiotic stress tolerance in plants ............................ 755
CHAPTER 34 Databases and bioinformatics tools for genome engineering in plants using RNA interference ........ 773

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

فصل 1 آیا محصولات CRISPRized می توانند عرضه جهانی غذا را نجات دهند؟ ..........1
فصل 2 مهندسی ژنوم هدفمند برای کنترل حشرات ........ 15
فصل 3 مقررات CRISPR/Cas9 در علوم گیاهی................ 33
فصل 4 آیا فناوری‌های جدید CRISPR/Cas9 و RNA مبتنی بر تداخل برای جابجایی آفت‌کش‌های محصول هستند؟ ........ 47
فصل 5 ویرایش اپی ژنوم CRISPR-Cas: بهبود مقاومت محصول در برابر پاتوژن ها ........... 65
فصل 6 سیستم CRISPR/Cas برای توسعه مقاومت به بیماری در محصولات باغبانی................. 107
فصل 7 فناوری CRISPR و RNAi برای بهبود محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ............. 129
فصل 8 تداخل RNA و کاربردهای CRISPR/Cas9 برای مقاومت در برابر ویروس......... 163
فصل 9 روند فعلی و پیشرفت اخیر مهندسی ژنتیک در جنس Phytophthora با استفاده از سیستم های CRISPR ...... 183
فصل 10 سیستم‌های CRISPR/Cas9 و Cas13a: ابزاری امیدوارکننده برای اصلاح نباتات و دفاع از گیاهان............... 211
فصل 11 تکنیک های CRISPR/Cas: روشی جدید برای تداخل RNA در غلات...... 233
فصل 12 روش های تبدیل ژنتیکی و پیشرفت فناوری CRISPR/Cas9 در گندم ........ 253
فصل 13 کاربرد سیستم CRISPR/Cas برای ویرایش ژنوم در پنبه......... 277
فصل 14 نشاسته مقاوم: بیوسنتز، مسیرهای تنظیمی و مهندسی از طریق
سیستم CRISPR ............... 303
فصل 15 نقش سیستم CRISPR/Cas در تغییر بیوسنتز فنولیک و کاروتنوئید در فعال سازی دفاعی گیاهان......... 319
فصل 16 ویرایش ژنوم قارچ با استفاده از نوکلئازهای CRISPR-Cas: ابزاری جدید برای مدیریت بیماری های گیاهی.......... 333
فصل 17 سیستم های CRISPRCas به عنوان عوامل ضد میکروبی برای پاتوژن های کشاورزی غذایی ........ 361
فصل 18 سیستم تداخل CRISPR: یک استراتژی بالقوه برای مهار بیوفیلم بیماری زا در
بخش کشاورزی و غذایی ........ 387
فصل 19 پویایی ثبت اختراع در فن آوری های ویرایش ژن CRISPR............. 405
فصل 20 ترفندها و گرایش‌ها در ویرایش ژنوم مبتنی بر CRISPR/Cas9 و استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک برای بهبود کارایی هدف.......... ...... 441
فصل 21 تداخل RNA و تکنیک های CRISPR/Cas9 برای کنترل مایکوتوکسین ها......... 463
فصل 22 نقش فناوری RNA و RNAi کوچک در بهبود تحمل تنش غیرزیستی در گیاهان....... 491
فصل 23 سیستم مبتنی بر RNAi ابزاری جدید برای کنترل حشرات ...... 509
فصل 24 استراتژی RNAi برای مدیریت قارچ های بیماریزای گیاهی..... 535
فصل 25 کاربردهای کریسپر در باکتری شناسی گیاهی: چشم اندازهای امروز و آینده..... 551
فصل 26 خاموشی ژن مبتنی بر RNAi در نماتدهای انگلی گیاهی: راهی به سوی بهبود محصول ....... 579
فصل 27 مقاومت به بیماری ویروسی با واسطه تداخل RNA در گیاهان زراعی...... 597
فصل 28 بیوسنتز فیتوالکسین از طریق تداخل RNA برای مقاومت به بیماری در گیاهان ................................ 619
فصل 29 نانوذرات مبتنی بر پلیمر و لیپید برای تحویل سیستم‌های RNAi و CRISPR...... 635
فصل 30 نانوذرات هوشمند غیر آلی: ابزاری جدید برای انتقال سیستم‌های CRISPR به سلول‌های گیاهی................... 661
فصل 31 جنبه های نظارتی، ارزیابی ریسک، و سمیت مرتبط با روش های RNAi و CRISPR ............ 687
فصل 32 ویرایش ژن در قارچ‌های رشته‌ای و اوومیست‌ها با استفاده از فناوری CRISPR-Cas................................... 723
فصل 33 فناوری CRISPR–Cas به منظور بهبود تحمل تنش غیرزیستی در گیاهان ............................ 755
فصل 34 پایگاه های داده و ابزارهای بیوانفورماتیک برای مهندسی ژنوم در گیاهان با استفاده از تداخل RNA ........ 773

مشخصات فایل

عنوان (Title): CRISPR and RNAi Systems_ Nanobiotechnology Approaches to Plant Breeding and Protection
نام فایل (File name): 728-www.GeneProtocols.ir-CRISPR and RNAi Systems_ Nanobiotechnology Approaches to Plant Breeding and Protection-Elsevier (2.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): کریسپر و سیستم های تداخل RNA- رویکردهای نانوبیوتکنولوژی در اصلاح و حفظ گیاهان
ایجاد کننده: Kamel A. Abd-Elsalam, Ki-Taek Lim
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2021
شابک ISBN: 0128219106,9780128219102
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 28.4 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 821

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">