ژنـ پروتکل، مرجع جدیدترین یافته های علمی، روشها، پروتکل ها، کتاب ها و اطلس ها

 • geneprotocols@gmail.com

مرجع دانلود کتابها و منابع علوم زیستی | قدرت گرفته از بیان

محتوای سایت

 • ۵۵۶

اصول و مبانی ژنتیک

سیتوژنتیک

 • استخراج و جداسازی
 • تشخیصی
 • الکتروفورز
 • PCR
 • میکروبیولوژی
ژنتیک کمی

ژنتیک جمعیت

اصلاح نژاد

 • دام و طیور
 • آبزیان
 • گیاهانبیو انفورماتیک

مهندسی ژنتیک

کتاب تخصصی

 • پایگاه های داده
 • نرم افزار و برنامه

 • فارسی
 • انگلیسیسایر مطالب